Är du vår nya styrelsemedlem?

Barny

Vad tiden går fort, snart har vi i styrelsen haft våra poster under ett år. Det har varit ett lärorikt och otroligt roligt år men nu är det dags för en del av oss att kliva av och lämna plats till nya drivna styrelsemedlemmar!

Därför hoppas vi att ni medlemmar inte missar chansen att ansöka till en styrelsepost för nästa verksamhetsår (HT- 16 & VT-17)!

De poster som ni kan söka till är:

Vice Ordförande:
Du blir ordförandens högra hand. Vice ordförande är även behjälplig för samtliga styrelsemedlemmar om så behövs. Tillsammans med sekreteraren har du ansvar för Facebooksidan och hemsidan.

Sekreterare:
Ansvarar för att protokoll förs vid alla styrelsens möten. Sekreteraren har även ansvar för föreningens hemsida och Facebooksida.

Eventansvarig:
Har ansvar för föreningens alla event. Dessa event kan exempelvis vara fester, idrottsevent, föreläsningar eller spelkvällar. Har ansvar för eventutskottet.

Vice Eventansvarig:
Är eventansvariges högra hand. Tillsammans med eventansvarig förmedlar denne till sitt utskott och ansvarar för att eventen blir väl genomförda.

Utvärderingsansvarig:
Den utvärderingsansvarige har ansvar för att alla kurser i våra medlemmars program blir utvärderade. Utvärderingsansvarige ska tillsammans med sitt utskott medla medlemmarnas åsikter och påverka utbildningarna till det bättre.

Arbetsmarknadsansvarig:
Den arbetsmarknadsansvarige är näringslivets kontaktperson. Denne har som uppdrag att avtala sponsoravtal och samarbetsavtal.

För att göra en ansökan –> Skriv vilken styrelsepost eller poster du är intresserade av i ett meddelande till vår Ordförande Johanna Lomander eller Kassör Lise Erhardtsen via facebook.

OBS! Sista ansökningdag är den 30/3 så vänta inte med din ansökan!

För mer information om de olika styrelseposterna –> Gå in på Styrelseposter här på vår hemsida!

Ha en fortsatt bra dag!

/Styrelsen