Om oss

Vi är en studentförening på högskolan i Halmstad. Föreningen har till uppgift att vidareutveckla utbildningen samt att verka för aktiviteter och traditioner som stärker gemenskapen vid programmet.

Vad betyder egentligen Corpus Callosum? Jo det är så här att Corpus Callosum sköter informationsflödet mellan den högra och vänstra hjärnhalvan. Det är den ojämförligt största förbindelsen mellan hjärnans båda sidor.

Kortfattat kan man säga att ju aktivare Corpus Callosum är desto effektivare fungerar du.Det är tänkt att föreningen ska fungera på samma sätt. Föreningen ska sköta informationsflödet mellan årskurs 1, 2 och 3. På så sätt skapas ett bra nätverk och en god gemenskap.

brmodelc_167842258