Utskott

Upptill styrelsen finns våra utskott som arbetar för att driva föreningen och programmen framåt och göra dem ännu bättre.

Arbetsmarknadsutskottet (AMU, ca. 3 st.)
Leds av arbetsmarknadsansvarige som även sitter i styrelsen. Utskottets uppgifter är att ta kontakt med eventuella sponsorer och samarbeta med Kårens arbetsmarknadsutskott inför arbetsmarknadsdagarna. AMU har stora möjligheter att knyta kontakter i näringslivet.

Eventutskottet (ca. 4 st.)
Leds av eventansvarige och vice eventansvarige som även sitter i styrelsen. Utskottets uppgifter består av att komma på, planera och utföra event som är lämpliga för föreningens medlemmar. Det kan vara allt från föreläsningar, mindre spelkvällar till större sittningar/baler. Eventutskottet har stor möjlighet att påverka föreningens aktiviteter.

Utvärderingsutskottet (1-2 st. från varje klass)
Leds av utvärderingsansvarige som även sitter i styrelsen. Utskottets arbetsuppgifter består av att utvärdera samtliga kurser som medlemmarna läser vid de olika programmen. Det innebär nära kontakt med utvärderingsansvarige i styrelsen och en nära kontakt med lärarna och studierektorerna.

Revisorer
Revisorerna har ansvar för kontrollen inom föreningen. Det är en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Revisorerna har till uppgift att granska att styrelsen följer föreningens stadgar, att styrelsen följer medlemsmötenas beslut, räkenskaperna och bokföringen fungerar samt kontrollera att det finns kvitton på alla in- och utbetalningar.

Valberedning
Valberedningen har en central roll i föreningen. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.